Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΗΣ, ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ!!


 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!


«Την εγκράτεια, την ανεξικακία, την σωφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους, τις έχουμε λάβει ως μέγιστες πνευματικές δυνάμεις από τον Θεόν! Αυτές αντιπαρατάσσονται και αντιστέκονται και μας βοηθούν σε όλες εκείνες τις δυσκολίες που προέρχονται εκείθεν (από τον αντικείμενον εχθρόν - τον διάβολο).