Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!

 

<<Ήταν οι τελευταίες στιγμές του αββά Στεφάνου του Βυζαντίου, ο οποίος και είχε χρηματίσει αρχειοφύλακας του στρατηγού Μαυριανού.

Καθισμένοι λοιπόν πλάϊ του, περιμέναμε την εκδημία του. Μαζί ήταν και ο αββάς Θεοδόσιος ο Αφρικανός, Επίσκοπος Βαβυλώνος. Διαβάζαμε τον 118ον ψαλμό, τον «Άμωμο», όπως συνηθίζεται γιά τους ψυχορραγούντες, όταν ξαφνικά ο αββάς Στέφανος στρέφει το βλέμμα του έντονα, σε κάποιον που εμφανίσθηκε μπροστά του, και του λέγει με βαρειά φωνή:

«Τι ήλθες εδώ; Γκρεμίσου στο σκότος το εξώτερο.

Δεν έχεις δουλειά μαζί μου. Μερίς μου ο Κύριος!»!

Η ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ!!