Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ!!

 

<< Αλλά και σε ποιό μέρος του στεφάνου που πλέκω, να τοποθετήσω την πηγή των δακρύων του Οσίου; Χάρισμα που δεν ευρίσκεται σε πολλούς. Των δακρύων αυτών το απόκρυφο εργαστήριο, σώζεται ακόμη μέχρι σήμερα και είναι ένα πολύ μικρό σπήλαιο που ευρίσκεται στους πρόποδες του Όρους Σινά, και σε τόση απόσταση από το ιδικό του και από κάθε κελλί, όση χρειαζόταν γιά να φράξη τα αυτιά του στις φωνές της κενοδοξίας, να φθάνη δε μέχρι τον Ουρανό με τους ολολυγμούς, με τις κραυγές και τις επικλήσεις της Θείας Βοηθείας και άλλα παρόμοια, σαν αυτά που παρατηρούνται σε όσους τους κτυπούν με ξίφη και πυρωμένα σίδερα και τους βγάζουν τα μάτια!!

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ!!