Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ!!

 

<< Αλλά και σε ποιό μέρος του στεφάνου που πλέκω, να τοποθετήσω την πηγή των δακρύων του Οσίου; Χάρισμα που δεν ευρίσκεται σε πολλούς. Των δακρύων αυτών το απόκρυφο εργαστήριο, σώζεται ακόμη μέχρι σήμερα και είναι ένα πολύ μικρό σπήλαιο που ευρίσκεται στους πρόποδες του Όρους Σινά, και σε τόση απόσταση από το ιδικό του και από κάθε κελλί, όση χρειαζόταν γιά να φράξη τα αυτιά του στις φωνές της κενοδοξίας, να φθάνη δε μέχρι τον Ουρανό με τους ολολυγμούς, με τις κραυγές και τις επικλήσεις της Θείας Βοηθείας και άλλα παρόμοια, σαν αυτά που παρατηρούνται σε όσους τους κτυπούν με ξίφη και πυρωμένα σίδερα και τους βγάζουν τα μάτια!!

Ο ύπνος που έπαιρνε ήταν τόσος, όσος χρειαζόταν γιά να μη βλαφθή το μυαλό του από την αγρυπνία! Προ του ύπνου δε, προσευχόταν πολύ και τακτοποιούσε τα κείμενα που έγραφε, διότι αυτό είχε σαν φίμωτρο της ακηδίας! Όλη η πορεία της ζωής του, ήταν προσευχή αέναος και έρως ανέκφραστος προς τον Θεόν!! Αυτόν νύκτα και ημέρα ενατένιζε μέσα στον καθαρώτατο καθρέπτη της αγνότητός του, χωρίς να θέλη να Τον χορτάση, ή καλλίτερα χωρίς να μπορή να Τον χορτάση>>!!

 

Πηγή: «Κλίμαξ Aγίου Ιωάννου Σιναΐτου», από την εισαγωγήν και το Βιογραφικόν Σημείωμα, περί του μεγάλου αυτού Ηγουμένου και Οσίου της Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνας του Σινά. Νεοελληνική απόδοση Ι. Μονή Παρακλήτου.