Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΤΟΥ ΦΘΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ.


«Το κατώτερο σκαλοπάτι της κακίας είναι, όχι μόνο να λυπάται κάποιος για τα προτερήματα του άλλου, αλλά και να τα διαβάλλει ως δήθεν ελαττώματα».

                                                                                                                           Από την μεταφρασμένη Φιλοκαλία τ.Γ’,σ.56

Όντως, αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφθασε στην απύθμενη κακία
Όταν θολώσει το μυαλό από την ζηλοφθονία και την κακότητα, ο άνθρωπος πράγματι αποθηριώνεται