Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΩΔΟΥΣ ΑΝΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ, ΟΣΙΟΥ ΣΙΣΟΗ!!!

Όταν επρόκειτο να κοιμηθή ο αββάς Σισόης, όλοι οι πατέρες κάθονταν κοντά του. Ξαφνικά το πρόσωπο του έλαμψε σαν τον ήλιο, και λέει στους πατέρες:

«Να, ήλθε η χορεία των Προφητών!».

Και πάλι το πρόσωπο του έλαμψε, ακόμη πιο πολύ, και είπε:

«Να, ήλθε η χορεία των Αποστόλων!».

Και πάλι έλαμψε διπλά το πρόσωπο του, και ήταν σαν να μιλούσε με κάποιους.

Τότε τον ερώτησαν οι γέροντες:

«Με ποιόν μιλάς πάτερ;».

ΤΟ ΧΑΡΟΠΟΙΟΝ ΠΕΝΘΟΣ!!