Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ!!


 

Κάποιος γέροντας, επήγε και βρήκε κάποιον συνασκητή του, ώστε να πάνε μαζί να επισκεφθούν τον αββά Ιωσήφ.

Του λέει λοιπόν:

«Γέροντα, πες στον μαθητή σου να μας ετοιμάσει το γαϊδουράκι, γιά να αναχωρήσουμε».

Και του αποκρίνεται εκείνος:

«Φώναξέ τον, και ό,τι θέλεις, με υπακοή, θα το κάνει».

Τον ερωτά λοιπόν:

«Πώς ονομάζεται ο υποτακτικός σου;».

ΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ…