Κυριακή 24 Απριλίου 2022

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2022!!

 

Η Απειροσθενής Αγάπη του Επουρανίου Πατρός, εχαρίσατο ημίν ως Αδελφόν και Σωτήρα, τον Μονογενή Αυτού Υιόν!!!

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ!!!

 

Η θριαμβευτική ιαχή, «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», πλημμυρίζει με χαρά και ευεξία όλους τους πιστούς Χριστιανούς, επειδή γνωρίζουν ότι, η Ανάστασις του Κυρίου Ιησού, εσήμανε το οριστικό τέλος του θανάτου!!!

Ως εκ τούτου, όλοι συμψάλλομε την μεγάλη αυτή ημέρα τον πανηγυρικό παιάνα, με έκδηλα αισθήματα  υπερβαλλούσης χαράς, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού: