Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

«ΟΥΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΕΚΕΙΝΩ ΔΙ᾿ ΟΥ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ» (Ματθ. ΙΗ’,7’)!!!

         <<Κάποτε σε κάποια ευειδή κυρία, που ήταν προκλητικά όμως ντυμένη, της είπα με διάκριση, ότι γίνεται αιτία, λόγω του ντυσίματός της, να σκανδαλίζωνται κάποιοι άνθρωποι.
        «Να μην σκανδαλίζωνται», μου απάντησε έντονα, «να κλείσουν τα μάτια τους, αν σκανδαλίζωνται...».
        Και τότε την ερωτώ:

ΑΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ!!