Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

«ΟΥΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΕΚΕΙΝΩ ΔΙ᾿ ΟΥ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ» (Ματθ. ΙΗ’,7’)!!!

         <<Κάποτε σε κάποια ευειδή κυρία, που ήταν προκλητικά όμως ντυμένη, της είπα με διάκριση, ότι γίνεται αιτία, λόγω του ντυσίματός της, να σκανδαλίζωνται κάποιοι άνθρωποι.
        «Να μην σκανδαλίζωνται», μου απάντησε έντονα, «να κλείσουν τα μάτια τους, αν σκανδαλίζωνται...».
        Και τότε την ερωτώ:
        «Αν εσύ μου δώσης ένα ποτήρι δηλητήριο και εγώ το πιώ, ποιός θα πταίη και ποιός θα δικασθή; Εγώ που το ήπια ή εσύ που μου το έδωσες;».
        «Δεν καταλαβαίνω τί μου λέτε», απαντάει η κυρία.
        Και της λέω:
        «Εάν δεν καταλαβαίνης αυτό που σε ερωτώ, τότε και εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω…»>>!


Δημήτριος Παναγόπουλος
Λαϊκός Ιεροκήρυξ (1916-1982)