Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΔΙΠΤΥΧΟΝ: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ!!


 

«Η Νέα Εποχή, δεν θέλει να αδειάσουν οι Εκκλησίες, αλλά να γεμίσουν με ανθρώπους, που θα έχουν αλλοιωμένο το φρόνημα της Ορθοδόξου Πίστεως...»!!

π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος