Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΠΡΙΝ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ - YOUR LIFE BEFORE BIRTH.

    Η Ζωή σου πριν να Γεννηθής (Your Life Before Birth). Σε αυτό το 6λεπτο βίντεο, ξετυλίγεται όλη η ζωή του ζωντανού ανθρωπίνου εμβρύου. Το βίντεο θα σας βοηθήσει, να εμβαθύνετε στο ταξίδι του ανθρώπου, πριν από τη γέννηση και κατά τη διάρκεια της κύησής του. 


Νο 1/5 - ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΣΕΡΑΪ) - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.


ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ… ΑΝΑΒΟΛΕΣ!!


«Αναβάλλω να θυμώσω.
Αν όμως συμβή καμιά φορά να θυμώσω,
 αναβάλλω να μιλήσω»!!!

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868 – 1938).

Πράγματι, μεγάλες και φιλοσοφημένες Αλήθειες!!
Άλλωστε, την αρετή της πραότητας, την επαίνεσε ιδιαιτέρως ο Κύριος και εμακάρισε τους πράους ανθρώπους: «Mακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην…» (Ματθ.5,5)!!!

ΑΘΩΝΙΑΔΑ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.