Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ… ΑΝΑΒΟΛΕΣ!!


«Αναβάλλω να θυμώσω.
Αν όμως συμβή καμιά φορά να θυμώσω,
 αναβάλλω να μιλήσω»!!!

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868 – 1938).

Πράγματι, μεγάλες και φιλοσοφημένες Αλήθειες!!
Άλλωστε, την αρετή της πραότητας, την επαίνεσε ιδιαιτέρως ο Κύριος και εμακάρισε τους πράους ανθρώπους: «Mακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην…» (Ματθ.5,5)!!!
       Μακάρι, όλοι οι άνθρωποι ακούγοντας τον μακαρισμό του Θεανθρώπου, να μην εθυμώναμε ποτέ!!! Αυτό, βέβαια, χαρίζεται από τον Θεό στους πραγματικά πνευματικούς αγωνιστές, όταν με συνέπεια και σε συνέχεια και με πολύ ταπείνωση προσπαθούν και συγχρόνως, με δάκρυα παρακαλούν τον Κύριο να τους το χαρίσει.
Πόσο σημαντικό, όμως, είναι, η πρώτη μας προσπάθεια για να απαλλαγούμε από τον θυμό, να στρέφεται εναντίον των εκρήξεων του θυμού!!
Αυτό μας συνιστά με τον εμπνευσμένο λόγο και το παράδειγμα του, ο αοίδιμος και σοφός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος!