Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024

Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ!!!

 

«ΤΑ ΜΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ» (Α΄Κορινθ.Α΄27΄)!!!

 

Ένας αδελφός, ερώτησε κάποτε ένα σοφό Γέροντα:

«Πώς μπορεί να γίνει κάποιος μωρός, γιά την αγάπη του Κυρίου;».

Και ο Γέροντας του απήντησε:

«Υπήρχε κάποτε σε ένα Κοινόβιο ένας νέος δόκιμος, και τον παρέδωσαν σε ένα καλό Γέροντα, γιά να τον διαπαιδαγωγήσει και να του διδάξει τον φόβο του Θεού.

Και αυτός ο Γέροντας, έλεγε στον νέο: