Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

«ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ» (Ψαλμ. ΙΗ’18’)!!!


 

ΤΑ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ!!!


 

Σήμερα, συμπληρώνονται σαράντα δύο έτη, από την κοίμηση του σεβαστού λαϊκού Ιεροκήρυκα Δημητρίου Παναγοπούλου (1916-1982). Αυτός εκήρυττε γιά τουλάχιστον 30 χρόνια  την μετάνοια και την επιστροφή στον Χριστό!!

Στην Αθήνα, έδρα της κηρυγματικής του δραστηριό­τητος ήταν κυρίως η αίθουσα «των Τριών Ιεραρχών», στην οδό Μενάνδρου 4! Εκεί ωμιλούσε μιά φορά την εβδομάδα, εκτός 2-3 μήνες το καλοκαίρι, από το 1956 έως την 11-2-1982. Πραγματοποιήθηκαν, με την χάρι του Κυρίου, πε­ρίπου χίλιες τριακόσιες ωριαίες ομιλίες, μόνον στην αί­θουσα αυτήν! Κατά δε τους πλέον συντηρητικούς υπολο­γισμούς, το ποσοτικό κηρυκτικό του έργο, υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ομιλίες!!

Τρεις ημέρες πριν κοιμηθή ο αείμνηστος Δημήτριος Παναγόπουλος, του παρουσιάσθηκε η Θεοτόκος και τον ενημέρωσε ότι, ο Κύριος θα τον έπαιρνε στην Ουράνια Βασιλεία Του! Με αφορμή λοιπόν την αποκάλυψη που του έκανε η Θεοτόκος, αποφάσισε την επομένη ημέρα, να κάνει την τελευταία του ομιλία, με Θέμα: «Περί θανάτου»!

Σ’ εκείνη την ομιλία, ήταν εμφανώς συγκινημένος, διότι αποχαιρετούσε το ακροατήριό του, χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν! Κατέληγε την ομιλία του, με τα εξής διδακτικά λόγια: