Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

ΑΜΑΧΗΤΟΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΥ!

<<Κάποτε, δύο μοντέρνοι νεαροί (οι οποίοι μάλιστα δεν επίστευαν), ταξιδεύοντας μ’ ένα ατμόπλοιο, είδαν στο κατάστρωμα έναν γέροντα, γνωστό γιά την πίστη και την αγία ζωή του και θέλησαν να τον ειρωνευθούν…

Τον επλησίασαν, λοιπόν, και του είπαν:

«Γέροντα, έμαθες τα νέα;».

«Ποιά νέα, παιδιά μου;», ερώτησε ο γέροντας.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!