Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΔΑΝΤΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ!!!

 

<< Σε τί λοιπόν συνίσταται η ρίζα της πραγματικής Πίστεως;

Πριν απ’ όλα, οφείλουμε να πούμε ότι, το θέμα αυτό είναι πρωτίστως έργο των γονέων,  δηλαδή, των πατέρων και των μητέρων. Εάν οι γονείς έρχονται προς συνεύρεση διά την σύλληψη ενός νέου ανθρώπου με την σοβαρότητα και με την συνείδηση ότι, το μέλλον να συλληφθή έμβρυο, είναι πραγματικά υιός ανθρώπου και "κατ’ εικόνα του Υιού του Ανθρώπου", δηλαδή του Χριστού, τότε προετοιμάζονται γιά την πράξη αυτή (πνευματικά) και δεν ενεργούν όπως συνήθως...

Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΦΟΒΟΥ!!!