Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΖΗΛΟΣ!!

            <<Είναι παρατηρημένο ότι, στις πρώτες ημέρες που ερχόμεθα στο Κοινόβιο, έχομε ζήλο σαν τον Άθωνα. Αυτός ο ζήλος προσέξετε να μη σας εξασθενήσει, να μη σβήσει, διότι αυτό δεν είναι καλό…

Μπορείς αυτό τον ζήλο να τον αυξήσεις, να τον μεγαλώσεις; Άξιος επαίνου είσαι! Πρόσεξε όμως μήπως αυτός ο ζήλος, εννοώ ζήλο εις την υπακοή, εις την ευχή, εις την αυτομεμψία, άγρυπνος στην ακολουθία, μη σε πάρει ο ύπνος στο δωμάτιό σου, να επιβλέπεις τον εαυτό σου, όλα αυτά θεωρούνται ζήλος. Αν ο ζήλος ψυχρανθή, τότε δεν βαδίζεις καλά. Γι’ αυτό διώρθωσε τον εαυτό σου, να μην ψυχρανθή αυτός ο ζήλος, αυτή η θερμότης.

Η ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ!!