Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΖΗΛΟΣ!!

            <<Είναι παρατηρημένο ότι, στις πρώτες ημέρες που ερχόμεθα στο Κοινόβιο, έχομε ζήλο σαν τον Άθωνα. Αυτός ο ζήλος προσέξετε να μη σας εξασθενήσει, να μη σβήσει, διότι αυτό δεν είναι καλό…

Μπορείς αυτό τον ζήλο να τον αυξήσεις, να τον μεγαλώσεις; Άξιος επαίνου είσαι! Πρόσεξε όμως μήπως αυτός ο ζήλος, εννοώ ζήλο εις την υπακοή, εις την ευχή, εις την αυτομεμψία, άγρυπνος στην ακολουθία, μη σε πάρει ο ύπνος στο δωμάτιό σου, να επιβλέπεις τον εαυτό σου, όλα αυτά θεωρούνται ζήλος. Αν ο ζήλος ψυχρανθή, τότε δεν βαδίζεις καλά. Γι’ αυτό διώρθωσε τον εαυτό σου, να μην ψυχρανθή αυτός ο ζήλος, αυτή η θερμότης.

Μακάριος είναι εκείνος ο αδελφός, ο οποίος διατηρεί τον ζήλο από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του!

Διότι, δεν ξέρεις πόσα χρόνια θα ζήσεις στο Μοναστήρι. Μπορεί να ζήσεις πέντε χρόνια, μπορεί να ζήσεις δέκα, μπορεί να ζήσεις και πενήντα, δεν γνωρίζεις πόσα χρόνια. Ε, αυτός είναι άξιος επαίνου, ο οποίος διατηρεί τον ζήλο του από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του, ακμαίο!>>!!


Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης
(1912-1998)