Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΑΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ Ι.ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΝ!!!

Έφεραν κάποια δαιμονισμένη κυρία, στον Όσιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, και αυτή είπε στον Άγιο γέροντα:

«Όταν  ήμουν  13  χρονών,  έβοσκα  τα  γελάδια  σε  μία ρεματιά και εκεί βλαστήμησα τον Χριστό και τον Αντίχριστο και δαιμονίσθηκα… Τότε, μπήκε μέσα μου ο δαίμονας... Από τότε δεν είμαι καλά... Παντρεύθηκα και με πήγε ο άντρας μου στην Αγγλία, στην Γερμανία, σε όλους τους γιατρούς. Οι γιατροί δεν βρήκαν τίποτε. Δεν ξέρουν ότι έχω δαίμονα. Τώρα, με έφεραν και σε εσένα».

Και ο Όσιος Ιάκωβος απάντησε στην δαιμονισμένη γυναίκα:

«Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία!».

Και τότε αντέδρασε και φώναξε το δαιμόνιο, που είχε μέσα της:

«ΕΙΤΕ ΤΙ ΠΟΙΕΙΤΕ...» (Α’ Κορινθ.Ι’31’)!!!