Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Ο ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ.


Τόσο o βασιλιάς Δαρείος, όσο και ο διάδοχός του Κύρος έτρεφαν μεγάλη εκτίμηση για τον Προφήτη Δανιήλ. Ωστόσο και οι δύο αναγκάστηκαν κάποτε να τον παραδώσουν στα χέρια του οργισμένου όχλου.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΜΟΝΗ!!


«Φιλόπονόν της ἑωρακώς Γέρων, βαστάζοντα νεκρόν ἐν κραββάτῳ λέγει αὐτῷ : “Tούς νεκρούς βαστάζεις, ὕπαγε βάσταζε τούς ζῶντας”»!!!

ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ.


   Μία οικογένεια, συγγενική του Αγίου Παϊσίου, περνούσε δύσκολες στιγμές.  Όταν ο Άγιος ενημερώθηκε σχετικά με την κατάστασή τους, ξεκίνησε από την Μονή Στομίου, όπου μόναζε, για να πάει στην Κόνιτσα, στο σπίτι τους.