Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΜΟΝΗ!!


«Φιλόπονόν της ἑωρακώς Γέρων, βαστάζοντα νεκρόν ἐν κραββάτῳ λέγει αὐτῷ : “Tούς νεκρούς βαστάζεις, ὕπαγε βάσταζε τούς ζῶντας”»!!!


Πόσα διδάγματα λαμβάνουμε από τα θεόπνευστα λόγια των Μεγάλων και Σοφών Προσωπικοτήτων της Εκκλησίας μας!!!


         Είδε, λοιπόν, ο άγνωστος αυτός γέροντας, κάποιον νεότερο να μεταφέρει στο κοιμητήριο έναν νεκρό και φωτισμένος από τον Θεό όπως ήταν, έδωσε σ’ αυτόν και σε εμάς (!) μιά  καταπληκτική και πολύτιμη συμβουλή. Ότι, δηλαδή, πνευματικό όφελος δεν έχει από το να μεταφέρει κάποιος ένα νεκρό στο κοιμητήριο, αλλά από το να βαστάζει με υπομονή και αγάπη, τις παραξενιές, τις ιδιορρυθμίες, τις επιθέσεις και τα οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να μας δημιουργήσει, ο οποιοσδήποτε συνάνθρωπός μας!!
Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος