Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

AΛΛΟΙΩΣΑΝ ΤHΝ HΡΕΜΗ ΦΥΣΗ…

 

<<Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι γιά την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Αχ, την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση! Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παληά τί γαλήνη υπήρχε! Πώς ο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει, χωρίς να το καταλαβαίνει!

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ!!