Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

AΛΛΟΙΩΣΑΝ ΤHΝ HΡΕΜΗ ΦΥΣΗ…

 

<<Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι γιά την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Αχ, την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση! Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παληά τί γαλήνη υπήρχε! Πώς ο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει, χωρίς να το καταλαβαίνει!

Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζουν με τον θόρυβο. Βλέπεις, και πολλά από τα σημερινά παιδιά, γιά να διαβάσουν, θέλουν μουσική ροκ… Δηλαδή, περισσότερό τους αναπαύει να διαβάζουν με μουσική, παρά με ησυχία... Αναπαύονται στην ανησυχία, γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους… Παντού θόρυβος υπάρχει… Συνέχεια βου, βου, ακούς… Βου, βου..., γιά να κόψουν ξύλα, βου..., γιά να γυαλοχαρτίσουν, βου..., γιά να ραντίσουν με τον ψεκαστήρα. Μετά, θα βρουν άλλους ψεκαστήρες σαν αεροπλάνα, που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο, και θα πουν: «Α, αυτοί είναι πιο καλοί, γιατί ρίχνουν το φάρμακο από πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεχτο», και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους, και θα χαίρονται μʹ εκείνους…

Μία τρύπα πάει να κάνη ο άλλος, γιά να βάλη ένα καρφί, και βάζει το... «βου»..! Τί να κάνη; Μία τρύπα στο νερό..! Και χαίρεται... Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας..! Γιά να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μηχανή με μπαταρία, πάλι βου... Παληά, όταν ζεσταινόταν κανείς, έκανε λίγο αέρα με το χέρι του, ενώ τώρα ξεκουφαίνεται, γιά να κάνη λίγο αέρα… Και στην Θάλασσα τώρα όλα θόρυβο κάνουν... Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα κι ένα μικρό μοτέρ κάνει ντούκου‐ντούκου… Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τί γίνεται; Η γη απορροφάει και λίγο τον θόρυβο. Στον αέρα θα είναι... ο Θεός να φυλάξει… >>!!

 

Πηγή: Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου - ΛΟΓΟΙ Α’ «Με Πόνο και Αγάπη».