Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ Ή ΜΗ ΛΥΠΗΣ!!!


 

ΤΟ ΕΜΠΝΕΟΝ, ΦΩΤΙΖΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΘΕΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ!!!


 

Κάποτε ήλθαν στον π. Κλεόπα ένας πιστός παρέα με κάποιον αιρετικό, ο οποίος είχε παρασυρθή στην θρησκευτική εταιρεία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο πιστός Χριστιανός, είχε προσπαθήσει με πολλές συζητήσεις και αποδείξεις, να τον επαναφέρη στην Αληθινή Πίστι χωρίς αποτέλεσμα. Ο αιρετικός ήταν γεμάτος από απορίες και ερωτήσεις αλλά δεν ανεγνώριζε την πλάνη του... Τότε ο Χριστιανός τον έπεισε να επισκεφθούν μαζί τον γέροντα Κλεόπα Ηλιέ.

Στο κελλί τού π. Κλεόπα ήτο πολύς κόσμος, ως συνήθως.

Ο γέροντας ωμιλούσε με θέμα:

«Πώς πλανά ο διάβολος τον άνθρωπο».