Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

ΤΟ ΕΜΠΝΕΟΝ, ΦΩΤΙΖΟΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΘΕΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ!!!


 

Κάποτε ήλθαν στον π. Κλεόπα ένας πιστός παρέα με κάποιον αιρετικό, ο οποίος είχε παρασυρθή στην θρησκευτική εταιρεία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο πιστός Χριστιανός, είχε προσπαθήσει με πολλές συζητήσεις και αποδείξεις, να τον επαναφέρη στην Αληθινή Πίστι χωρίς αποτέλεσμα. Ο αιρετικός ήταν γεμάτος από απορίες και ερωτήσεις αλλά δεν ανεγνώριζε την πλάνη του... Τότε ο Χριστιανός τον έπεισε να επισκεφθούν μαζί τον γέροντα Κλεόπα Ηλιέ.

Στο κελλί τού π. Κλεόπα ήτο πολύς κόσμος, ως συνήθως.

Ο γέροντας ωμιλούσε με θέμα:

«Πώς πλανά ο διάβολος τον άνθρωπο».

Περιμένοντας να τελειώση το κήρυγμά Του και ευρίσκοντας την κατάλληλη στιγμή, ήθελε να φέρη τον αιρετικό στον Γέροντα γιά να συζητήσουν προσωπικά και έτσι να γνωρίση την καθαρότητα της Ορθοδόξου Πίστεως. Αλλά εκείνη την στιγμή είδε τον αιρετικό να ακούη τον π. Κλεόπα και το πρόσωπό του να είναι αλλοιωμένο! Η μορφή του ήτο πολύ χαρούμενη και γεμάτη από μία απερίγραπτη χαρά! Η καρδιά του είχε μεταμορφωθή και δεν είχε πλέον καμμία ερώτησι μέσα του. Όταν ο Χριστιανός, μάλιστα, προσπάθησε να ανοίξη συζήτησι μαζί του και με τον π. Κλεόπα, ο αιρετικός του είπε:

«Δεν έχω κάτι να ερωτήσω τον γέροντα. Παρόμοιο άνθρωπο σαν κι αυτόν δεν έχω ξαναδεί στην ζωή μου!»!!

Αυτό το περιστατικό, είναι ένα από τα αναρίθμητα παρόμοια, διότι άνθρωποι μπλεγμένοι με αιρέσεις και άλλες πλάνες, μόλις έβλεπαν την γαλήνια μορφή του π. Κλεόπα ειρήνευαν, και η καρδιά τους μετεμορφώνετο κατά Χριστόν!!