Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

ΑΠΛΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΟΥ!!

 

«Ο δρόμος του Χριστού είναι ένας! Να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που μας αγαπούν και αυτούς που μας μισούν! Να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλει ο άλλος, να μη θέλετε να τον εκδικηθήτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλωσύνη! Και με την αγάπη, που θα του δείξετε, θα τον υποχρεώσετε να σας ζητήσει συγγνώμη, εάν βέβαια είναι άνθρωπος με συνείδηση! 

«Ο ΠΡΟΣΚΥΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙ ΕΝ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ» (Μέγας Βασίλειος)!!!