Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

ΑΠΛΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΟΥ!!

 

«Ο δρόμος του Χριστού είναι ένας! Να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που μας αγαπούν και αυτούς που μας μισούν! Να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλει ο άλλος, να μη θέλετε να τον εκδικηθήτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλωσύνη! Και με την αγάπη, που θα του δείξετε, θα τον υποχρεώσετε να σας ζητήσει συγγνώμη, εάν βέβαια είναι άνθρωπος με συνείδηση! 

Γιατί, παιδιά μου, από το καλό έρχεται καλό, από το κακό ποτέ δεν έρχεται καλωσύνη! Γι’ αυτό και σεις μην μαλώνετε με έναν άνθρωπο, που θα σας πειράξει, γιατί θα πληθύνει το κακό· αλλά δείξετέ του καλωσύνη, γιά να ηρεμήσει και να έχετε μισθό από τον Θεόν! “Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε”, μας λέγει ο Χριστός!»!!

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης (1901-1959)