Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ!!

1.Η ψυχή, που δεν έχει την ακρίβεια του τρόπου ζωής και που δεν δέχθηκε ακόμη την αίσθηση του αyιασμού της καρδιάς, ας πενθεί και ας ζητεί θερμά από τον Κύριο να της δοθη αυτό το αγαθό, και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Κατά το Νόμο, εκείνοι που έπεσαν σε σωματικά αμαρτήματα, πρώτα επιτιμώνται από τον Ιερέα, με στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Όσοι όμως δεν είχαν στη ζωή τους τέτοια αμαρτήματα και είναι καθαροί, προβιβάζονται ακόμη και στην Ιερωσύνη και μπορούν να τοποθετούνται μέσα στο Θυσιαστήριο, σαν Λειτουργοί του Κυρίου. Η Αγία Τριάδα κατοικεί μέσα στην καθαρή ψυχή, όσο είναι κατάλληλος και δεκτικός ο άνθρωπος. Όταν όμως αλλάξει πορεία ο άνθρωπος και λυπήσει το Άγιο Πνεύμα, συστέλλονται η Θεία Χάρη, η Αγάπη και κάθε Αγαθή Ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Στερείται ο νους την πνευματική ευφροσύνη και παραδίδεται σε θλίψεις και πειρασμούς, μέχρις ότου ορθοποδήσει και πάλι η ψυχή. Κατόπιν, αφού δείξει τη μετάνοια με εξομολόγηση και ταπείνωση, πάλι αξιώνεται της Θείας Χάριτος και απολαμβάνει ευφροσύνη περισσότερο από πρώτα. Αντίθετα, αν δεν λυπήσει το Άγιο Πνεύμα, τότε προκόπτει η ψυχή και προχωρεί από δόξα σε δόξα και από ανάπαυση σε τελειότερη ανάπαυση και συγκαταριθμείται στους τελείους εργάτες και αμέμπτους λειτουργούς του Χριστού, στην Αιώνια Βασιλεία Του!

ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΑΡΡΑΓΕΣΤΑΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ, ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ!!!