Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΑΡΡΑΓΕΣΤΑΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ, ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ!!!


 

«Μόνο μία αρετή υπάρχει,

την οποία δεν μπορούν να

μιμηθούν οι δαίμονες:

Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ!»!

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης