Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ!!

1.Η ψυχή, που δεν έχει την ακρίβεια του τρόπου ζωής και που δεν δέχθηκε ακόμη την αίσθηση του αyιασμού της καρδιάς, ας πενθεί και ας ζητεί θερμά από τον Κύριο να της δοθη αυτό το αγαθό, και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Κατά το Νόμο, εκείνοι που έπεσαν σε σωματικά αμαρτήματα, πρώτα επιτιμώνται από τον Ιερέα, με στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Όσοι όμως δεν είχαν στη ζωή τους τέτοια αμαρτήματα και είναι καθαροί, προβιβάζονται ακόμη και στην Ιερωσύνη και μπορούν να τοποθετούνται μέσα στο Θυσιαστήριο, σαν Λειτουργοί του Κυρίου. Η Αγία Τριάδα κατοικεί μέσα στην καθαρή ψυχή, όσο είναι κατάλληλος και δεκτικός ο άνθρωπος. Όταν όμως αλλάξει πορεία ο άνθρωπος και λυπήσει το Άγιο Πνεύμα, συστέλλονται η Θεία Χάρη, η Αγάπη και κάθε Αγαθή Ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Στερείται ο νους την πνευματική ευφροσύνη και παραδίδεται σε θλίψεις και πειρασμούς, μέχρις ότου ορθοποδήσει και πάλι η ψυχή. Κατόπιν, αφού δείξει τη μετάνοια με εξομολόγηση και ταπείνωση, πάλι αξιώνεται της Θείας Χάριτος και απολαμβάνει ευφροσύνη περισσότερο από πρώτα. Αντίθετα, αν δεν λυπήσει το Άγιο Πνεύμα, τότε προκόπτει η ψυχή και προχωρεί από δόξα σε δόξα και από ανάπαυση σε τελειότερη ανάπαυση και συγκαταριθμείται στους τελείους εργάτες και αμέμπτους λειτουργούς του Χριστού, στην Αιώνια Βασιλεία Του!

2.Εάν ο Χριστιανός κατορθώσει τη νηστεία, την αγρυπνία, την ψαλμωδία και όλη την άσκηση και την αρετή, αλλά η μυστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν «κελαηδάει» μέσα στην καρδιά του και δεν νοιώθει την αγαλλίαση να τον πλημμυρίζει, τότε «αέρα δέρει και μάτην εκοπίασε»...

3.Καλή είναι η νηστεία και η αγρυπνία, η άσκηση και η ξενιτεία. Και αυτά είναι κάποια αρχή και τα πρόθυρα της Θεάρεστης ζωής. Είναι όμως παράλογο να θαρρεύει κανείς ολωσδιόλου σε αυτά μόνον. Το θεμέλιο λοιπόν του πιστού Χριστιανού είναι, κι αν έχει όλες τις αρετές, να μην εφησυχάζει, ούτε να παίρνει θάρρος, ούτε να νομίζει ότι κατώρθωσε κάτι σπουδαίο. Και αν ακόμη γίνει μέτοχος της Θείας Χάριτος, να μη νομίσει ότι πέτυχε κάτι, ούτε να κομπάζει, αλλά να πενθεί και να κλαίει και να έχει την καρδιά του ολότελα συντετριμμένη!

4. Στα πνευματικά ζητήματα, εκείνοι που πολεμούν εναντίον της γαστρός και του ύπνου και ασχολούνται διαρκώς με ψαλμούς και προσευχές, ας μη νομίζουν ότι έφθασαν πιά στο τέλος και στην ανάπαυση. Ευρίσκονται ακόμη στα πρόθυρα και τις αυλές των Ανακτόρων. Και αν αξιώθηκαν να λάβουν κάποια πνευματική χάρη, είναι μακριά από την τελειότητα. Τέχνη του σατανά είναι, το να υποχωρεί θεληματικά αρκετά χρόνια, με το σκοπό να βάλει στο νου όσων ασκούνται, την ψεύτικη ιδέα, ότι έφθασαν στην τελειότητα. Αυτά λοιπόν και εσύ έχοντας στο νου σου, φύλαγε τον εαυτό σου όσο μπορείς, και φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια, να έχεις πάντοτε την καρδιά σου ταπεινή και συντριμμένη!

Μελέτημα 27ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.