Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ, ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΑΣ ΑΚΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥΣ!!

        <<Ο π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, εχρημάτισε μαθητής του Άγιου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως εις την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν. Ακολουθεί μία ανάμνησις, ενός τότε συμμαθητή του, που δείχνει την ευρύτητα της σκέψεως τού π. Γερβασίου κατά την φοίτησή του στην Ριζάρειο:
        «Μέσα στον απέραντο κήπο-αγρό της Ριζαρείου Σχολής, ήτο το Γυμναστήριόν μας, τελείως εξωπλισμένον με σουηδικά όργανα κ.λπ., που αμφιβάλλω αν υπάρχη σήμερα όμοιό του. Το ποδόσφαιρον, διά πρώτην τότε φοράν έκαμνε την εμφάνισίν του εις την Αθήνα, από αγγλοφέρνοντας αριστοκράτας, διά τα μεταξύ των παιχνίδια.
        Ένας απ’ αυτούς ο πατρινός τραπεζίτης και μετέπειτα Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Δημήτριος Μάξιμος, επειδή συμμαθητής μας ήτο ο ανεψιός του Γεώργιος Νικολαΐδης, ο σημερινός διπλωμάτης, μας εχάρισε μιά μπάλλα με όλα τα σύνεργά της γιά το παιχνίδι. Οι «πουριτανοί» της Σχολής εξενίσθησαν. Και η μπάλλα εκρατήθη εις τα γραφεία. Εμείς, συμβούλια και διαβούλια, να μας την δώσουν. Μοναδική μας σκέψις η μπάλλα.

«ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΟΥΝΤΕΣ… ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (Β’Κορινθ.Ι’5’)!!!