Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

«ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΟΥΝΤΕΣ… ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (Β’Κορινθ.Ι’5’)!!!

 

«Δεν πρέπει παιδιά μου, να έχει κανείς αμφιβολίες ούτε δυσπιστίες!

Να έχετε πίστη Θεού ως κόκκον σινάπεως και ό,τι ζητήσετε,

ο Θεός θα σας το δώσει!

Πάντα η προσευχή στηρίζει!

Να μη φοβόμασθε!

“Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν”»!!

Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης