Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

ΣΟΦΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ!!

  

        Ένας γέροντας μοναχός ερώτησε κάποιους λαϊκούς, οι οποίοι τον είχαν επισκεφθή, στο κελλί του:
        «Εσείς τί δουλεία κάνετε;».
        «Γέροντα δεν έχουμε σπουδαίο επάγγελμα. Απλοί έμποροι είμασθε», απάντησαν με συστολή οι επισκέπτες.
        «Έχουμε αδελφοί μου, μεγάλη ανάγκη από καλούς εμπόρους. Αλήθεια, γιά πείτε μου τί κάνετε όταν ακριβαίνουν τα πράγματα στο κατάστημά σας; Πουλάτε και τα παλαιά, που είχατε στην αποθήκη σας, με τις νέες ακριβότερες τιμές;».

ΣΟΦΟΙ ΛΟΓΟΙ, «ΗΘΟΣ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ»!!