Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

«ΕΙ ΥΠΟΜΕΝΟΜΕΝ, ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΥΣΟΜΕΝ» (Β’Τιμοθ.Β’12’)!!!

 

1. Ας υποθέσουμε ότι πιάνει φωτιά το σπίτι κάποιου. Εάν θελήσει να σώσει τον εαυτό του, θα φύγει γυμνός, αφήνοντας όλα να καίγονται… Άλλος όμως προσπαθώντας να περισώσει μερικά σκεύη του σπιτιού, περικυκλώνεται από τη φωτιά και καίγεται και αυτός. Βλέπεις πώς από την προσήλωσή του σέ κάτι κοσμικό χάνει κανείς και την ψυχή του και το σώμα του;

2. Είναι λίγοι πράγματι εκείνοι που απέκτησαν την τέλεια αγάπη προς τον Θεόν και  έχουν γιά μηδέν όλες τίς ηδονές και τις επιθυμίες του κόσμου, και υπομένουν τους πειρασμούς με μακροθυμία. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να πετύχουν τη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς κόπους και ιδρώτες. Μακαρίζουν βέβαια τους Αγίους, αλλά δεν θέλουν να μετέχουν στους κόπους και τα παθήματά Τους. Αλλά γιά να φανερωθή ποιοί αγάπησαν αληθινά τον Κύριό τους, τους στέλνει ο Θεός πειρασμούς και δοκιμασίες, ώστε δίκαια να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών!

ΤΟ ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ!