Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

«ΕΙ ΥΠΟΜΕΝΟΜΕΝ, ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΥΣΟΜΕΝ» (Β’Τιμοθ.Β’12’)!!!

 

1. Ας υποθέσουμε ότι πιάνει φωτιά το σπίτι κάποιου. Εάν θελήσει να σώσει τον εαυτό του, θα φύγει γυμνός, αφήνοντας όλα να καίγονται… Άλλος όμως προσπαθώντας να περισώσει μερικά σκεύη του σπιτιού, περικυκλώνεται από τη φωτιά και καίγεται και αυτός. Βλέπεις πώς από την προσήλωσή του σέ κάτι κοσμικό χάνει κανείς και την ψυχή του και το σώμα του;

2. Είναι λίγοι πράγματι εκείνοι που απέκτησαν την τέλεια αγάπη προς τον Θεόν και  έχουν γιά μηδέν όλες τίς ηδονές και τις επιθυμίες του κόσμου, και υπομένουν τους πειρασμούς με μακροθυμία. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να πετύχουν τη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς κόπους και ιδρώτες. Μακαρίζουν βέβαια τους Αγίους, αλλά δεν θέλουν να μετέχουν στους κόπους και τα παθήματά Τους. Αλλά γιά να φανερωθή ποιοί αγάπησαν αληθινά τον Κύριό τους, τους στέλνει ο Θεός πειρασμούς και δοκιμασίες, ώστε δίκαια να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών!

3. Πρέπει να γνωρίζεις ότι, μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και την πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των Ουρανίων αγαθών. Τα ίδια λέγει και ο Απόστολος: «Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις, γιά να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών». Και ο Κύριος: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας», και «στον κόσμο θα έχετε θλίψεις».

4. Όσο αξιωθή ο καθένας μας, με την πίστη και την επιμέλεια, να γίνει μέτοχος του Αγίου Πνεύματος, τόσο εκείνη τη μέρα θα δοξασθή και το σώμα του! Ό,τι αποθησαυρίσαμε εδώ στην ψυχή μας, αυτό θα εκδηλωθή και στο σώμα μας. Γιατί τότε θα δοξασθούμε με το Άρρητο Φως, που έχομε από τώρα μέσα μας, δηλαδή με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που θα είναι τότε γιά εμάς  ένδυμα, τροφή, ποτό, αγαλλίαση, χαρά, ειρήνη, και γενικά ζωή αιώνια!

 

Μελέτημα 15ον
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.