Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Η ΘΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ!!


 

 

«Πολλές φορές, οι ασθένειες είναι και τιμωρίες γιά τα αμαρτήματά μας...

Έρχονται δε γιά την επιστροφή μας στο σωστό δρόμο»!!

Μέγας Βασίλειος