Τρίτη 9 Μαΐου 2023

Η ΑΓΙΟΤΗΣ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ!!


 

Είπε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος:

«Εάν κάποιος θέλει να αγιάσει, και γιά κάποιο λόγο δεν μπορεί να πάει σε Mοναστήρι, ας μετατρέψει το δωμάτιό του σε κελλί! Εκεί, κρυφά από τους ανθρώπους, ας κάνει όλα τα πνευματικά του καθήκοντα, δηλαδή, ακολουθίες, αναγνώσεις, μετάνοιες, κομποσκοίνια κ.λπ..

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΑΙ, ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ!!!