Τρίτη 9 Μαΐου 2023

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΑΙ, ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ!!!


 

«Προέλαβε και προεδήλωσε την Καινὴ Διαθήκη η Παλαιά  Διαθήκη! Και ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη η Καινή Διαθήκη!»!!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

 

«Η Καινή Διαθήκη κρύβεται στην Παλαιά Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη ανοίγεται διά της Καινής Διαθήκης!»!!!

Άγιος Αυγουστίνος.