Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

«ΜΕΤΑ (ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ) ΚΡΙΣΙΣ» (Εβραίους Θ’27’)!!!

 

Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει:
  • Γιά το πόσο μεγάλο σπίτι είχαμε, αλλά γιά το πόσους φιλοξενήσαμε σε αυτό!
  • Ούτε γιά τα ακριβά μας ρούχα, αλλά γιά το πόσους φτωχούς ντύσαμε!
  • Ούτε γιά τις αποδοχές μας και τα πλούτη μας, αλλά γιά τη νομιμότητα που τα αποκτήσαμε και το πώς τα διαχειρισθήκαμε!

«ΙΔΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ» (Ρωμ. ΙΓ’12’)!!!