Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΣΕ ΜΑΣ, ΝΑ ΧΑΡΕΙΣ, ΚΑ ΚΕΡΑΜΕΩΣ…

Επειδή λέγονται διάφορες ανοησίες -και περνάνε αδιαμαρτύρητα, και αναπάντητες- επιτρέψτε μου κάποιες διευκρινίσεις για θέματα της επικαιρότητας:

Πρώτον, οι λεγόμενες «ανεξάρτητες αρχές» ΔΕΝ είναι πάνω από το νόμο, τη Βουλή και το Σύνταγμα!
Είναι «ανεξάρτητες» με την έννοια του «αυτόβουλου» - ότι δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένες να παίρνουν γραμμή ή να ταυτίζονται με κάποια κρατική αρχή. ΌΧΙ με την έννοια ότι τα όργανα του κράτους οφείλουν να «πειθαρχούν» στις εκάστοτε αποφάσεις τους.
Είναι «ανεξάρτητες» να γνωμοδοτούν.
Όχι να νομοθετούν και να επιβάλλουν τις θέσεις τους.
Δεν είναι καν Δικαστήρια, τις αποφάσεις των οποίων οφείλει να σέβεται η κρατική εξουσία.
Είναι «ανεξάρτητα γνωμοδοτικά όργανα»! Μέχρις εκεί. Τίποτε παραπάνω…