Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ!!

 

Εκείνος που απόκτησε τους καρπούς της αγάπης με το ζήλο του, δεν χωρίζεται από αυτή, ακόμη και αν υποφέρει μύρια κακά. Θα σε πείσει γι’ αυτό, ο Στέφανος ο μαθητής του Χριστού (και οι όμοιοί του μάρτυρες), που προσευχόταν γιά εκείνους που τον εφόνευαν και ζητούσε, ο Θεός να τους συγχωρήσει, επειδή ενεργούσαν έτσι, από άγνοια (Πράξεις Ζ΄60΄)!

Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χρηστότητα (Α΄Κορινθ. ΙΓ΄4΄), τότε εκείνος που οργίζεται και θυμώνει και ενεργεί δόλια, είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος προς την αγάπη, είναι ξένος από τον Θεόν, αφού ο Θεός είναι Αγάπη (Α΄Ιωάνν. Δ΄8΄)!

«ΛΕΓΟΜΕΝ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ» (γέρων Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)!!