Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

ΑΠΛΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ.


 


        « Ολόκληρη η ζωή μας, δεν στηρίζεται στην πίστη μας;;
        Όχι μόνο στα υψηλά και σοβαρά ζητήματα, αλλά και γι' αυτά τα καθημερινά της ζωής μας, αποκτούμε βεβαιότητα με την πίστη! Και αυτοί που λένε, ότι δεν πιστεύουν στον Θεό γιατί δεν τον βλέπουν, αλλά πιστεύουν μόνο, όσα βλέπουν και καταλαβαίνουν, παρουσιάζονται συγχρόνως, ότι παραδέχονται και πιστεύουν πολλά πράγματα, που ούτε είδαν και ούτε καταλαβαίνουν...
        Ρωτήστε γιά παράδειγμα, έναν που δεν πιστεύει στην μέλλουσα ζωή, διότι τάχα δεν την είδε, να σας πει, ποιά είναι η μητέρα του. Θα σας απαντήσει αμέσως: “Η τάδε!”. Αλλά πώς το έμαθε; Όταν γεννήθηκε, ήταν σε θέση να σχηματίσει πεποίθηση των γονέων και συγγενών του; Άρα πίστεψε σε εκείνους και όχι στα δικά του μάτια.

Η ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΕΜΨΙΑΣ!!