Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Η ΑΓΑΠΗ «ΠΑΝΤΑ ΣΤΕΓΕΙ… ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙ» (Α’Κορινθ.ΙΓ’7’)!!!

  

 «Ο Θεός εκ φύσεως είναι Αγαθός και Απαθής

όλους τους αγαπά εξίσου ως δημιουργήματά Του!

Τον ενάρετο τον δοξάζει επειδή αποκτά και την γνώση, ενώ τον κακό άνθρωπο, τον ελεεί λόγω της αγαθότητός Του, και παιδεύοντάς τον σ’ αυτόν τον κόσμο, τον φέρνει σε μετάνοια και διόρθωση!

 

«ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΥΣΙ ΚΥΡΙΟΙΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ» (Ματθ.ΣΤ’24’)!!!