Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Η ΑΓΑΠΗ «ΠΑΝΤΑ ΣΤΕΓΕΙ… ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙ» (Α’Κορινθ.ΙΓ’7’)!!!

  

 «Ο Θεός εκ φύσεως είναι Αγαθός και Απαθής

όλους τους αγαπά εξίσου ως δημιουργήματά Του!

Τον ενάρετο τον δοξάζει επειδή αποκτά και την γνώση, ενώ τον κακό άνθρωπο, τον ελεεί λόγω της αγαθότητός Του, και παιδεύοντάς τον σ’ αυτόν τον κόσμο, τον φέρνει σε μετάνοια και διόρθωση!

 

Έτσι και ο καλοπροαίρετος και απαθής άνθρωπος, όλους τους ανθρώπους τους αγαπά εξίσου:

Τον ενάρετο μεν γιά την καλή του προαίρεση,

τον κακό δε τον ελεεί και ως συνάνθρωπό του

και από συμπάθεια, επειδή ως ανόητος

 βαδίζει στο σκοτάδι...»!

 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (580-662 μ.Χ.)