Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ…

 

ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ…

        Είναι αλήθεια ότι, ευρισκόμεθα επί «ξυρού ακμής» (δηλαδή, στην “κόψη του ξυραφιού…”) και ασφαλώς, η διαμορφούμενη συνεχώς πιο σκοτεινή κατάστασι, μας βεβαιώνει περί του ότι, διερχόμεθα αποκαλυπτικάς ημέρας.
        Το να ομιλήσωμε διά την αποστασία και συστηματική απομάκρυνσι από τον Θεόν που, δυστυχώς, προωθείται μεθοδικά από όλα σχεδόν τα συστήματα και τας εξουσίας, κυρίως κατά τας μεταπολεμικάς δεκαετίας και μάλιστα, με την κυριαρχία και επέκτασι της «παντοδύναμης» και ανεξελέγκτου τεχνολογίας και του ασυγκρατήτου ηθικού και πνευματικού «ξεπεσμού», είναι κάτι το οποίο, πολλάς φοράς και από πολλούς έχει τονισθή, χωρίς όμως ποτέ να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα διά την περιστολή του κακού…
        Ποτέ, όμως, δεν φανταζόμεθα ότι, τόσο βίαια και απροσχημάτιστα θα οδηγούμεθα ή καλλίτερα θα εξωθούμεθα στην αποκεκαλυμμένη σατανολατρεία…