Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

«ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΡΧΕΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕ» (Μαρκ.Ι’14’)!!!

Ο Παπαδιαμάντης αναφέρεται, ονομαστικά μάλιστα, σ’ ένα από τα μνημειώδη κείμενά του («Στα Τραγούδια του Θεού»), στον Παπα-Νικόλα τον Πλανά.

Γράφει ο Παπαδιαμάντης ότι, η μικρή Κούλα πέθανε και οι ψάλτες μαζί με τους ιερείς έψαλλαν το, «Δεύτε τελευταίον ασπασμόν» και συνεχίζει λέγοντας χαρακτηριστικά:

Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ!!