Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ!!

Είπε κάποιος, στον γέροντα Επιφάνιο:

«Πάτερ Επιφάνιε, εσείς οι Χριστιανοί με τα κηρύγματά σας περί εγκρατείας, πηγαίνετε κόντρα στη φύση...

Με ποιό δικαίωμα το κάνετε αυτό;

Κάτι ήξερε η φύση που έβαλε το σεξουαλικό ένστικτο μέσα στον άνθρωπο.

Ποιοί είσθε εσείς, που προσπαθείτε να το καταπιέσετε;».

Η ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ!!!