Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019

ΕΟΡΤΙΟΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ


                                   
                                      ΕΟΡΤΙΟΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

Η Παντάνασσα Μήτηρ του Θεού ημών, Μεταστάσα ενδόξως εις τα Ουράνια Σκηνώματα, υπό του εξ Αυτής Τεχθέντος, εσαεί δοξολογείται υπό πασών των Επουρανίων Δυνάμεων και του γένους των βροτών, ως «η όντως Πηγή της Ζωής»!!!
Εξ ετέρου Αύτη, «η μετά Θεόν Θεός», κατά την άκρως επιτυχημένην και περίτεχνον υμνογραφικώς έκφρασιν του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, συγκαλεί άπαντας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όπως συμμετάσχωμεν εις την μεγαλειώδη Αυτής πανήγυριν και μετά των Ασωμάτων συγχορεύσωμεν, άδοντες τον επινίκιον και Αρχαγγελικόν ύμνον:                                                                                        «Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά Σού»!!! 
Έτι και έτι, η Καλλίκαρπος Ράβδος του Ααρών, «η Βλαστήσασα τον Καρπόν της Ζωής», προσκαλεί ημάς καταλλήλως προητοιμασμένους, όπως, τη πανευσήμω ημέρα της Πασχαλίου και πλήρους Αναστασίμου χαράς και ωραιότητος εορτής Αυτής, συναπολαύσωμεν του συμποσίου της Πίστεως!!!
Θα ανταποκριθώμεν υιϊκώς και ταπεινώς, εις την Μητρικήν κλήσιν Αυτής;;;
                                                                                                                                π. Α.Γ.Π.