Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ!!

  

<<Οι Χριστιανοί έχουν χρέος, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, να γίνουν άγιοι και τέλειοι. Η τελειότητα και η αγιότητα χαράσσονται πρώτα βαθειά στην ψυχή του Χριστιανού, και από εκεί τυπώνονται και στις σκέψεις του, στις επιθυμίες του, στα λόγια του, στις πράξεις του. Έτσι, η Χάρις του Θεού, που υπάρχει στην ψυχή, ξεχύνεται και σ᾿ όλο τον εξωτερικό χαρακτήρα.

«ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ, ΙΝΑ ΥΙΟΙ ΦΩΤΟΣ ΓΕΝΗΣΘΕ» (Ιωάνν.ΙΒ’36’)!!!